Het oor is de weg naar het hart. Voltaire

Per aspect van ser7ice geeft muziek iets weer van het gevoel en de energie die bij elk van de zeven aspecten van service passen.

Soundtrack van ser7ice

Spotify is niet ‘full service’. Daarom ontbreken er twee sounds in die lijst. Voor de complete lijst en de ‘Tao-talks’ van Wayne Dyer stuur een mail.