Service is vooral een kwestie van snappen waar service om draait. Organisaties die serieus werk willen maken van service zullen op alle geledingen aan de slag moeten.

De directie: de servicestrategie duiden en uitdragen, servicewaardig zijn en de hele organisatie engageren bij service. Managers: de processen serviceproof maken, nieuwe medewerkers servicegericht selecteren en hun ruimte geven om te groeien in hun servicewerk. Medewerkers: bekwamen in ser7ice, alert zijn op servicemismatches en beseffen hoe gevoelig taal kan liggen in een servicecontact.

Ontdekken hoe de dingen altijd zijn geweest brengt je in harmonie met de Weg. Tao Te Ching - 14

Service snappen