Service wordt verbindend en verdiepend als de kernaspecten van service consistent op elkaar zijn afgestemd.


Deze samenhang matcht met het ‘U-proces’ van Theory U, wortelt in verschillende spirituele bronnen en wordt zichtbaar in de broncode van service: Sensing, Empathy, Resonance, Value, Individualize, Commitment en Engagement.

De beste manier om te doen is te zijn. Tao Te Ching - 3

Ser7ice