Al lijkt service soms een bijproduct in organisaties, het maakt voor klanten wel degelijk het verschil. Service heeft de potentie om grote dankbaarheid en veel waarde te genereren. En neemt een steeds centralere rol in bij de ruil van waarde tussen klanten en organisaties.

Service wordt steeds meer de dobber waarop de relatie drijft.

There is no such thing as service industries. There are only industries whose service components are greater or less than those of other industries. Everybody is in service. Theodore Levitt

Schoonheid van service